DESPRE NOI

Camera de Comerţ şi Industrie, denumită în continuare Cameră, este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, autonomă şi independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova, fiind o organizaţie unică de acest fel.

Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate, precum şi pentru realizarea sarcinilor sale şi acţiunilor pe care le iniţiază, beneficiază de susţinerea şi sprijinul organelor de stat şi colaborează cu acestea.

CCI funcţionează în baza legii 393-XIV din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie.

Filialele din ţară sînt structuri teritoriale, care se înregistrează în modul stabilit de legislaţie şi îşi exercită funcţiile conform Statutului aprobat de către Consiliul Camerei.

Filiala TIGHINA reprezintă una din cele 10 subdivizuni locale ale CCI.

OBIECTIVELE principale ale Camerei sunt:
• Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinătate.
• Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării.
• Participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, ce nu sunt determinate de normele dreptului public.
• Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat.
• Organizarea învăţământului profesional şi ridicării calificării de întreprinzător a membrilor săi.
• Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă.
• Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii.
• Stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri.
• Formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.
• Alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare.