Despre Filială

25653355_89875400

Filiala Tighina a CCI a RM este una din cele 10 filiale ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, fondată la data de 25 noiembrie 1999, în orașul Căuşeni.

Căușeni este un oraș cu statut de municipiu din Republica Moldova, amplasat la 61 km la sud-est de Chișinău.

Cei cca 15 angajați ai filialei oferă suport informațional, realizează expertiză, evaluare, proceduri vamale, organizează concursuri, mese rotunde, cursuri și seminare, nu doar celor 45 de membri, dar și mediului de afaceri din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă şi cele din partea de sud a Regiunii Transnistriene, inclusiv oraşele Tiraspol şi Bender.

Economia regiunii se bazează, în mare parte pe comerţ, industrie şi agricultură. Este răspândită activitatea de cultivare a pomuşoarelor, strugurilor şi a fructelor sâmburoase.

Filiala Tighina reprezintă o punte de legătură dintre reprezentanții mediului de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru.