Expertiză, certificare, declarații vamale

Filiala Tighina a CCI a RM oferă servicii de expertiză, certificare, declarații vamale.

contacte TIGHINA — копия

Agenții economici și persoanele fizice pot beneficia de serviciile Sistemului Expertul Camerei de Comeț și Indsutrie a Republicii Moldova”, care activează în conformitate cu Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393-XIV din 13.05.1999a actelor normativ- metodologice și asigură efectuarea, din iniţiativa persoanelor interesate:

  • a expertizei în domeniul industriei şi comerţului;
  • exercită controlul calităţii şi cantităţii mărfurilor, inclusiv a materiei  prime  şi utilajului;
  • prestează alte servicii specifice în suportul antreprenorilor și cetățenilor.

Serviciile Sistemului ”Expert CCI” vă ajută să reduceți riscurile în afaceri, să respectați cerințele cadrului normativ și angajamente contractuale. Experiența, personalul calificat, procedurile simple și transparente, reprezentanțe în toate regiunile țării, vă oferă soluții necesare afacerii dumneavoastră!

Informații suplimentare: expertiza.chamber.md